Tekstildyser med justerbar luftstrøm

Dyser med justerbar luftstrøm er en del af et luftfordelingssystem med høj hastighed og anvendes til ventilation og opvarmning.

Hovedanvendelsesområdet er rum med højt til loftet og langt fra hovedkanalens arbejdsområder, f.eks. sportsanlæg, indkøbscentre, produktionsanlæg og lagerbygninger.

Dysens vigtigste egenskab er evnen til at danne en rettet kompakt luftstråle med en rækkevidde på op til 30 meter.

Ved fordelingen af luften gennem dyserne minimeres blandingen af den omgivende luft med den luft, der tilføres af dysen, og derfor er denne løsning særlig effektiv til luftopvarmning.

Tilsvarende kan et sådant system med succes anvendes i luftkanaler med flere kamre, hvoraf den ene del fungerer til køling og den anden til opvarmning eller affugtning.

Inde i tekstildysen er der indbygget en luftstrømsregulator med mulighed for jævn justering af luftstrømmen fra 10 % af den samlede luftmængde til 100 %.

Egenskaber:

  • Diameter fra 50 til 300 mm;
  • Luftstrøm: 100-1200 m3/h;
  • Justeringsspjæld.