Isolerede luftkanaler

Isolerede luftkanaler anvendes hovedsagelig til overgangssegmenter, hvor der skal tilføres luft af en bestemt temperatur til emissionsområdet, idet der tages hensyn til tabet af varmeenergi i hele luftkanalens længde. Et sådant system giver mulighed for at minimere temperaturændringer langs luftkanalen. Til isolering anvendes et syntetisk ikke-brændbart materiale, som er placeret mellem det ydre og det indre stoflag. Sådanne luftkanaler gør også et fantastisk stykke arbejde med at isolere lyd.