Textilmunstycken med justerbart luftflöde

Munstycken med justerbart luftflöde är en del av ett luftdistributionssystem med hög hastighet och används för ventilation och uppvärmning.

Det huvudsakliga användningsområdet är rum med högt i tak som ligger långt från huvudkanalens arbetsområden, t.ex. idrottsanläggningar, köpcentra, produktionsanläggningar och lagerlokaler.

Munstyckets viktigaste egenskap är förmågan att bilda en riktad kompakt luftstråle med en räckvidd på upp till 30 meter.

När luften fördelas genom munstyckena minimeras blandningen av den omgivande luften med den luft som tillförs av munstycket, och därför är denna lösning särskilt effektiv för luftuppvärmning.

På samma sätt kan ett sådant system framgångsrikt användas i luftkanaler med flera kamrar, där en del fungerar för kylning och den andra för uppvärmning eller avfuktning.

Inuti textilmunstycket finns en inbyggd luftflödesregulator med en funktion för jämn justering av luftflödet från 10 % av den totala luftvolymen till 100 %.

Egenskaper:

  • Diameter från 50 till 300 mm;
  • Luftflöde: Luftflöde: 100-1200 m3/h;
  • Justeringsspjäll.