Tekstilne mlaznice sa podesivim protokom vazduha

Mlaznice sa podesivim protokom vazduha deo su sistema za distribuciju vazduha velike brzine i koriste se za ventilaciju i grejanje.

Osnovna primena su prostorije sa visokim plafonima i udaljene od glavnih radnih zona kanala, na primer, sportski objekti, tržni centri, proizvodni objekti i skladišta.

Ključna karakteristika mlaznice je mogućnost formiranja usmerenog kompaktnog vazdušnog mlaza sa dometom do 30 metara.

Prilikom distribucije vazduha kroz mlaznice, primesa vazduha okoline sa vazduhom koji dovodi mlaznica je minimizirana, te je stoga ovo rešenje posebno efikasno za grejanje vazduha.

Slično, ovakav sistem se može uspješno koristiti u višekomornim zračnim kanalima, od kojih jedan dio radi za hlađenje, a drugi za grijanje ili odvlaživanje.

Unutar tekstilne mlaznice ugrađen je regulator protoka vazduha sa funkcijom glatke podešavanja protoka vazduha od 10% ukupne zapremine vazduha do 100%.

Karakteristike:

  • Prečnik od 50 do 300 mm;
  • Protok vazduha: 100-1200 m3/h;
  • Podešavanje amortizera.