Текстилни млазници со прилагодлив проток на воздух

Млазниците со прилагодлив проток на воздух се дел од системот за дистрибуција на воздух со голема брзина и се користат за вентилација и греење.

Главната апликација се простории со високи тавани и оддалечени од работните зони на главните канали, на пример, спортски објекти, трговски центри, производствени капацитети и магацини.

Клучната карактеристика на млазницата е способноста да формира насочен компактен воздушен млаз со домет до 30 метри.

При дистрибуција на воздухот низ млазниците, мешањето на амбиенталниот воздух со воздухот што го снабдува млазницата е минимизирано и затоа ова решение е особено ефикасно за загревање на воздухот.

Слично на тоа, таков систем може успешно да се користи во повеќекоморни воздушни канали, од кои едниот дел работи за ладење, а другиот за греење или одвлажнување.

Внатре во текстилната млазница има вграден регулатор на проток на воздух со непречено прилагодување на протокот на воздух од 10% од вкупниот волумен на воздух до 100%.

Карактеристики:

  • Дијаметар од 50 до 300 мм;
  • Проток на воздух: 100-1200 м3/ч;
  • Амортизер за прилагодување.