Текстилни дюзи с регулируем въздушен поток

Дюзите с регулируем въздушен поток са част от системата за разпределение на въздух с висока скорост и се използват за вентилация и отопление.

Основното им приложение е в помещения с високи тавани и отдалечени от основните работни зони на въздуховодите, например спортни съоръжения, търговски центрове, производствени помещения и складове.

Основната характеристика на дюзата е възможността за формиране на насочена компактна въздушна струя с обхват до 30 метра.

При разпределянето на въздуха чрез дюзите се свежда до минимум примесването на околния въздух с подавания от дюзата въздух, поради което това решение е особено ефективно за въздушно отопление.

По подобен начин подобна система може успешно да се използва в многокамерни въздуховоди, едната част от които работи за охлаждане, а другата – за отопление или изсушаване.

Във вътрешността на текстилния накрайник има вграден регулатор на въздушния поток с функция за плавно регулиране на въздушния поток от 10% от общия обем на въздуха до 100%.

Характеристики:

  • Диаметър от 50 до 300 mm;
  • Въздушен поток: 100-1200 m3/h;
  • Регулаторен клапан.