Taisnstūra izplūdes auduma gaisa vads

TEXAIR nosūces gaisa vadi ir izgatavoti no gaisu necaurlaidīga auduma un ir pieejami taisnstūrveida izpildījumā.

Lai šāds gaisa vads darbotos visoptimālākajā veidā, ir jāievēro auduma laba spriegojuma nosacījumi garenvirzienā un šķērsvirzienā. Šim nolūkam kanāla konstrukcijā izmanto stiepšanas ierīces iekšējos profilos un stiepšanas šķērssijas.

Veidojot negatīvu statisko spiedienu, gaiss kanālā iesūcas caur perforāciju rindām, kuras var novietot abās kanāla pusēs un jebkurā kanāla vietā. Vienmērīgs gaisa iesūkšanas ātrums tiek panākts, rūpīgi aprēķinot caurumu diametrus un attālumus starp tiem.

Šādus gaisa vadus bieži izmanto telpās, kurās ir nepieciešama regulāra un bieži ļoti rūpīga konstrukcijas tīrīšana. TEXAIR tekstila gaisa vadi ir ideāli piemēroti šai procedūrai. Tie ir viegli montējami un demontējami, tos var izjaukt atsevišķos elementos.