Ορθογώνιος υφασμάτινος αεραγωγός εξάτμισης

Οι αεραγωγοί εξαγωγής TEXAIR κατασκευάζονται από αδιαπέραστα υφάσματα και διατίθενται σε ορθογώνια έκδοση.

Προκειμένου ο εν λόγω αεραγωγός να λειτουργήσει με τον βέλτιστο τρόπο, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι συνθήκες για καλή τάση του υφάσματος στη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση. Για το σκοπό αυτό, στο σχεδιασμό του αγωγού χρησιμοποιούνται διατάξεις τάνυσης στα εσωτερικά προφίλ και εγκάρσιες δοκοί τάνυσης.

Δημιουργείται από την αρνητική στατική πίεση, αναρρόφηση αέρα στον αγωγό μέσω σειρών οπών που μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε πλευρά και σε οποιοδήποτε σημείο του αγωγού. Η ομοιόμορφη ταχύτητα αναρρόφησης αέρα επιτυγχάνεται με προσεκτικά υπολογισμένες διαμέτρους οπών και αποστάσεις μεταξύ τους.

Συχνά τέτοιοι αεραγωγοί χρησιμοποιούνται σε χώρους με είναι ανάγκη για τακτικό, και συχνά πολύ σχολαστικό, καθαρισμό της δομής. Οι υφασμάτινοι αεραγωγοί TEXAIR είναι ιδανικοί για τη διαδικασία αυτή. Συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα, μπορούν να αποσυναρμολογηθούν σε ξεχωριστά στοιχεία.