Правоаголен воздушен канал од ткаенина за издувни гасови

Воздушните канали за екстракт од TEXAIR се направени од непропустливи ткаенини за воздух и се достапни во правоаголна верзија.

За да може таквиот воздушен канал да работи на најоптимален начин, неопходно е да се запазат условите за добро затегнување на ткаенината во надолжните и попречните насоки. За таа цел, во дизајнот на каналот се користат уреди за затегнување во внатрешните профили и затегнувачки попречни греди.

Создаден од негативен статички притисок, вшмукување на воздухот во каналот преку редови на перфорации кои можат да се позиционираат на двете страни и каде било во каналот. Еднаква брзина на извлекување на воздухот се постигнува со внимателно пресметани дијаметри на дупките и растојанија меѓу нив.

Често таквите воздушни канали се користат во простории со потреба од редовно, а често и многу темелно чистење на конструкцијата. Текстилните воздушни канали TEXAIR се идеални за оваа постапка. Тие се лесни за склопување и демонтирање, може да се расклопат во посебни елементи.