Izolēti gaisa vadi

Izolētus gaisa vadus galvenokārt izmanto pārejas posmos, kur emisijas zonā jāpiegādā noteiktas temperatūras gaiss, ņemot vērā siltumenerģijas zudumus visā gaisa vada garumā. Šāda sistēma nodrošina iespēju samazināt temperatūras izmaiņas gaisa kanālā. Izolācijai izmanto sintētisku nedegošu materiālu, kas atrodas starp ārējo un iekšējo auduma slāni. Šādi gaisa vadi arī lieliski izolē skaņu.