Rektangulär luftkanal för avgaser av tyg

TEXAIR-avluftskanalerna är tillverkade av lufttätande tyg och finns i rektangulär form.

För att en sådan luftkanal ska fungera på det mest optimala sättet är det nödvändigt att iaktta villkoren för god spänning av väven i längs- och tvärgående riktning. För detta ändamål används spänningsanordningar i de inre profilerna och spänningstvärbalkar vid utformningen av kanalen.

Skapad av negativt statiskt tryck sugs luft in i kanalen genom rader av perforeringar som kan placeras på båda sidor och var som helst i kanalen. En jämn luftutsugningshastighet uppnås genom noggrant beräknade håldiametrar och avstånd mellan dem.

Ofta används sådana luftkanaler i rum där det finns ett behov av regelbunden, och ofta mycket grundlig, rengöring av konstruktionen. TEXAIR-luftkanaler av textilmaterial är idealiska för detta förfarande. De är lätta att montera och demontera, kan demonteras i separata element.