Kanal ajri i pëlhurës së shkarkimit drejtkëndor

Kanalet e ekstraktit të ajrit TEXAIR janë bërë nga pëlhura të papërshkueshme nga ajri dhe janë të disponueshme në një version drejtkëndor.

Në mënyrë që një kanal i tillë ajri të funksionojë në mënyrën më optimale, është e nevojshme të respektohen kushtet për tension të mirë të pëlhurës në drejtimet gjatësore dhe tërthore. Për këtë qëllim, në projektimin e kanalit përdoren pajisje shtrënguese në profilet e brendshme dhe trarët kryq tensionues.

Krijuar nga presioni statik negativ, thithja e ajrit në kanal përmes rreshtave të perforimeve që mund të pozicionohen në të dyja anët dhe kudo në kanal. Shpejtësia uniforme e nxjerrjes së ajrit arrihet duke llogaritur me kujdes diametrat e vrimave dhe distancat ndërmjet tyre.

Shpesh kanale të tilla ajri përdoren në dhoma me nevojë për pastrim të rregullt dhe shpesh shumë të plotë të strukturës. Kanalet e ajrit të tekstilit TEXAIR janë ideale për këtë procedurë. Ato janë të lehta për t’u montuar dhe çmontuar, mund të çmontohen në elementë të veçantë.