Радна документација

TEXAIR је компанија пуног циклуса способна да контролише цео производни процес, од фазе пројектовања

па све до отпреме готових производа.

Израђујемо комплетан пакет радне документације за наше купце. Купац добија радни нацрт пројектованог система ваздушних канала и након одобрења наруџбина се шаље у производњу. Уз готове производе се испоручује и радни пројекат: укупни изглед (слика 1), 2Д или 3Д радни нацрт са цртежима у пресеку који указују на локацију перфорације, смер протока ваздуха и спецификацију материјала (сл. 2-3 итд. .), и водич за монтажу (слика 4).

doc1.jpg

Слика 1: општи поглед

doc2.jpg

Слика 2: 2Д или 3Д радни нацрт са цртежима пресека који указују на локацију перфорације, смер протока ваздуха и спецификацију материјала

doc4.jpg

Слика 3: 2Д или 3Д радни нацрт са цртежима пресека који указују на локацију перфорације, смер протока ваздуха и спецификацију материјала

 

doc4.jpg

Слика 4: водич за монтажу