Изоловани ваздушни канали

Изоловани ваздушни канали се углавном користе за прелазне сегменте где се у емисиони простор мора доводити ваздух одређене температуре, водећи рачуна о губитку топлотне енергије по целој дужини ваздушног канала. Такав систем обезбеђује средство за минимизирање промена температуре дуж ваздушног канала. За изолацију се користи синтетички незапаљиви материјал, који се налази између спољашњег и унутрашњег слоја тканине. Такође, ваздушни канали попут ових одлично изолују звук.