Работна документация

TEXAIR е компания с пълен цикъл на работа, която може да контролира целия производствен процес – от етапа на проектиране до доставката на готовите продукти.

Ние създаваме пълен пакет от работна документация за нашите клиенти. Клиентът получава работен проект на проектираната въздуховодна система и след като той бъде одобрен, поръчката се изпраща в производство. Заедно с готовите продукти се доставя и работният проект: общ изглед (фиг. 1), 2D или 3D работен проект с чертежи на сечения, указващи мястото на перфорацията, посоката на въздушните потоци и спецификацията на материалите (фиг. 2-3-т.н.), както и ръководство за монтаж (фиг. 4).

doc1.jpg

Фиг. 1: общ изглед

doc2.jpg

Фиг. 2: 2D или 3D работен проект със секционни чертежи, показващи местоположението на перфорацията, посоката на въздушните потоци и спецификацията на материалите

doc4.jpg

Фиг. 3: 2D или 3D работен проект със секционни чертежи, показващи местоположението на перфорацията, посоката на въздушните потоци и спецификацията на материалите

 

doc4.jpg

Фиг. 4: ръководство за сглобяване