Pracovná dokumentácia

TEXAIR je spoločnosť, ktorá je schopná riadiť celý výrobný proces od fázy návrhu

až po expedíciu hotových výrobkov.

Pre našich zákazníkov vytvárame kompletnú pracovnú dokumentáciu. Zákazník dostane pracovný návrh navrhnutého systému vzduchotechnického potrubia a po jeho schválení sa zákazka odošle do výroby. Spolu s hotovými výrobkami sa dodáva pracovný projekt: celkový pohľad (obr. 1), 2D alebo 3D pracovný projekt s výkresmi rezov s vyznačením umiestnenia perforácie, smeru prúdenia vzduchu a špecifikácie materiálov (obr. 2-3- atď.) a montážny návod (obr. 4).

doc1.jpg

Obr. 1: celkový pohľad

doc2.jpg

Obr. 2: 2D alebo 3D pracovný návrh s výkresmi rezov s vyznačením umiestnenia perforácie, smeru prúdenia vzduchu a špecifikácie materiálov

doc4.jpg

Obr. 3: 2D alebo 3D pracovný návrh s výkresmi rezov s vyznačením umiestnenia perforácie, smeru prúdenia vzduchu a špecifikácie materiálov

 

doc4.jpg

Obr. 4: montážna príručka