Τεκμηρίωση εργασιών

Η TEXAIR είναι μια εταιρεία πλήρους κύκλου, ικανή να ελέγχει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής, από το στάδιο του σχεδιασμού

μέχρι την αποστολή των τελικών προϊόντων.

Δημιουργούμε ένα πλήρες πακέτο τεκμηρίωσης εργασιών για τους πελάτες μας. Ο πελάτης λαμβάνει ένα σχέδιο εργασίας του σχεδιασμένου συστήματος αεραγωγών και αφού εγκριθεί, η παραγγελία αποστέλλεται στην παραγωγή. Μαζί με τα τελικά προϊόντα παραδίδεται και το σχέδιο εργασίας: γενική άποψη (Σχ. 1), σχέδιο εργασίας 2D ή 3D με σχέδια τομών που υποδεικνύουν τη θέση της διάτρησης, την κατεύθυνση των ροών αέρα και τις προδιαγραφές των υλικών (Σχ. 2-3-κλπ.) και οδηγός συναρμολόγησης (Σχ. 4).

doc1.jpg

Σχ. 1: γενική άποψη

doc2.jpg

Σχ. 2: Σχέδιο εργασίας 2D ή 3D με σχέδια τομών που υποδεικνύουν τη θέση της διάτρησης, την κατεύθυνση των ροών αέρα και τις προδιαγραφές των υλικών

doc4.jpg

Σχ. 3: Σχέδιο εργασίας 2D ή 3D με σχέδια τομών που δείχνουν τη θέση της διάτρησης, την κατεύθυνση των ροών αέρα και τις προδιαγραφές των υλικών

 

doc4.jpg

Σχ. 4: οδηγός συναρμολόγησης