Üretim için kumaş hava kanalları

TEXAIR kumaş kanalları, her biri kendine özgü özelliklere sahip olan çeşitli endüstriyel üretim tesislerinde de kullanılmaktadır. Birçok şirkette teknolojik süreçlerle ilgili büyük ısı akışları mevcuttur. Kumaş hava kanallarının kullanımı, ısı akışlarını telafi etmek için bu bölgelere ek hava akışlarının yönlendirilmesine olanak tanır; bu arada TEXAIR-S birleşik aracı, bunların hassas bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur.

Tasarım için ilk veriler:

  • Uygulama: üretim, depo
  • Hava kanalı tipi, sistem amacı: besleme, havalandırma
  • Kanal şekli: yuvarlak
  • Hava akışı, statik basınç: 38000 m³/h, 350 Pa
  • Kanal uzunluğu: 230 m (toplam)
  • Kumaş: TEX-StiF (Standard Impermeable Fireproof), yanmaz hava geçirimsiz polyester %100
  • Besleme havası sıcaklığı: 22-26°C
  • Hava dağılımı: tüm çalışma alanı boyunca eşit dağılım
  • Zeminden kanal eksenine kadar montaj yüksekliği: 7000 mm

Özel özellikler:

Üretim tesislerinin havalandırılması, üretim türünü dikkate alan birçok özel koşulun dikkate alınmasını gerektirir. Bu tip üretimde TEX-StiF malzemesi kullanılır, B-s1-d0 yangın derecesine sahiptir ve yangın güvenliği gereksinimlerinin oldukça katı olduğu durumlarda kullanılır.