Tekstilkanaler for produksjon

TEXAIR tekstilkanaler brukes også på forskjellige industrielle produksjonssteder, som hver har sine egne unike egenskaper. I mange bedrifter er det store varmestrømmer knyttet til teknologiske prosesser. Bruken av tekstilkanaler gjør det mulig å lede ekstra luftstrømmer inn i disse sonene for å kompensere for varmestrømmene; i mellomtiden hjelper det enhetlige verktøyet TEXAIR-S med å beregne dem nøyaktig.

Innledende data for design:

  • Bruksområde: produksjon, lager
  • Luftkanaltype, systemformål: tilførsel, ventilasjon
  • Kanalform: rund
  • Luftmengde, statisk trykk: 38000 m³/h, 350 Pa
  • Kanallengde: 230 m (totalt)
  • Tekstil: TEX-StiF (Standard ugjennomtrengelig brannsikker), brannsikker, luftgjennomtrengelig polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: 22-26 °C
  • Luftfordeling: jevn fordeling i hele arbeidssonen
  • Installasjonshøyde fra gulv til kanalakse: 7000 mm

Spesielle egenskaper:

Ventilasjon av produksjonsanleggene krever at det tas hensyn til mange spesifikke forhold, hvorav de viktigste er å ta hensyn til typen produksjon. I produksjonen av denne typen brukes TEX-StiF-materiale, det har brannklassifisering B-s1-d0 og brukes når brannsikkerhetskravene er ganske strenge.