Vazdušni kanali od tkanine za proizvodnju

TEXAIR kanali od tkanine se takođe koriste na raznim industrijskim proizvodnim lokacijama, od kojih svaka ima svoje jedinstvene karakteristike. U mnogim preduzećima prisutni su veliki toplotni tokovi vezani za tehnološke procese. Upotreba vazdušnih kanala od tkanine omogućava da se dodatni tokovi vazduha usmere u ove zone kako bi se nadoknadili toplotni tokovi; u međuvremenu, objedinjeni alat TEXAIR-S pomaže da ih precizno izračunate.

Početni podaci za projektovanje:

  • Primjena: proizvodnja, skladište
  • Tip zračnog kanala, namjena sistema: dovod, ventilacija
  • Oblik kanala: okrugli
  • Protok vazduha, statički pritisak: 38000 m³/h, 350 Pa
  • Dužina kanala: 230 m (ukupno)
  • Tkanina: TEX-StiF (Standard Impermeable Fireproof), Vatrootporni poliester nepropustan za zrak 100%
  • Temperatura dovodnog vazduha: 22-26°C
  • Raspodjela zraka: ravnomjerna raspodjela po cijeloj radnoj zoni
  • Visina ugradnje od poda do ose kanala: 7000 mm

Posebne karakteristike:

Ventilacija proizvodnih pogona zahtijeva razmatranje mnogih specifičnih uslova, od kojih je glavni – uzimajući u obzir vrstu proizvodnje. U proizvodnji ove vrste koristi se TEX-StiF materijal, ima B-s1-d0 stepen požara i koristi se kada su zahtevi za zaštitu od požara prilično strogi.