Luftkanaler av tyg för produktion

TEXAIR-vävkanaler används också på olika industriella produktionsanläggningar, som alla har sina egna unika egenskaper. Många företag har stora värmeflöden i samband med tekniska processer. Användningen av luftkanaler av tyg gör det möjligt att rikta ytterligare luftflöden till dessa zoner för att kompensera för värmeströmmarna, och det enhetliga TEXAIR-S-verktyget hjälper till att beräkna dem exakt.

Initiala data för utformning:

  • Användning: produktion, lager
  • Typ av luftkanal, systemets syfte: Tilluft, ventilation.
  • Kanalform: rund
  • Luftflöde, statiskt tryck: 38000 m³/h, 350 Pa
  • Kanallängd: 230 m (totalt)
  • Tyg: TEX-StiF (Standard Impermeable Fireproof), brandsäker, lufttät polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: 22-26 °C
  • Luftfördelning: jämn fördelning i hela arbetsområdet.
  • Installationshöjd från golv till kanalaxel: 7000 mm

Speciella egenskaper:

Ventilation av produktionsanläggningar kräver att man tar hänsyn till många specifika förhållanden, varav de viktigaste – att ta hänsyn till produktionstypen. I produktion av denna typ används TEX-StiF-material, det har brandklass B-s1-d0 och används när brandsäkerhetskraven är ganska stränga.