Въздуховоди от плат за производство

Текстилните въздуховоди TEXAIR се използват и в различни промишлени производства, всяко от които има своите уникални характеристики. В много предприятия има големи топлинни потоци, свързани с технологичните процеси. Използването на текстилни въздуховоди позволява насочването на допълнителни въздушни потоци към тези зони, за да се компенсират топлинните потоци; междувременно унифицираният инструмент TEXAIR-S помага за тяхното точно изчисляване.

Първоначални данни за проектиране:

  • Приложение: производство, склад
  • Тип въздуховод, предназначение на системата: приток, вентилация
  • Форма на въздуховода: кръгла
  • Въздушен поток, статично налягане: 38000 m³/h, 350 Pa
  • Дължина на въздуховода: 230 m (общо)
  • Материя: TEX-StiF (стандартна непропусклива огнеупорна), огнеупорен въздухонепропусклив полиестер 100%
  • Температура на подавания въздух: 22-26°C
  • Разпределение на въздуха: равномерно разпределение в цялата работна зона
  • Монтажна височина от пода до оста на въздуховода: 7000 mm

Специални характеристики:

Вентилацията на производствените инсталации изисква отчитането на много специфични условия, основното от които – съобразяване с вида на производството. В производството от този тип се използва материалът TEX-StiF, той има клас на пожароустойчивост B-s1-d0 и се използва, когато изискванията за пожарна безопасност са доста строги.