Текстилен дестратификатор на въздух TEXAIRTube

TEXAIRTube ви предоставя възможност за ефективно управление и контрол на разпределението на въздушния поток в големи площи.

  • Високоефективно и евтино разпределение на въздуха за отопление и охлаждане
  • Стратегически разположените отвори в тръбата получават постоянен въздушен поток Произвежда се в 3 модификации.
  • Разпределение на въздуха на всяко място

TEXAIRTube предоставя възможност за използване само на един вентилатор за разпределение на въздуха дори на големи площи. Това спомага за поддържането на оптимална температура на въздуха в цялата площ на съоръжението, като осигурява възможно най-комфортните условия за хората вътре.