Fabric Air Destratifikator TEXAIRTube

TEXAIRTube vam pruža način da efikasno upravljate i kontrolišete distribuciju protoka vazduha na velikim površinama.

  • Visoko efikasna i jeftina distribucija zraka za grijanje i hlađenje
  • Strateški smješteni otvori u cijevi primaju konstantan protok zraka. Proizvodi se u 3 modifikacije.
  • Distribucija zraka na bilo kojem mjestu

TEXAIRTube pruža način da se samo jedan ventilator koristi za distribuciju zraka čak i na velikim površinama. To pomaže u održavanju optimalne temperature zraka u cijelom prostoru objekta, osiguravajući najudobnije moguće uvjete za ljude koji su unutra.