Текстилни размразители TEX-DEFROST

Текстилният дефростер е предназначен за по-бързо размразяване на изпарителите, както и за регулиране на посоката и скоростта на потока студен въздух в помещението. Продуктът се използва за въздухоохладители с хоризонтално подаване на въздух. Текстилните размразители са изработени от издръжлива лека тъкан, плътно прикрепени към решетката на вентилатора чрез специални скоби, за да се предотврати повреда или самоволно изключване.

Размразяване на охладител на въздух

Когато изпарителят е поставен в режим на размразяване, подаването на студен въздух се спира. Продуктът провисва и затваря вентилатора, като изолира външната среда от процеса на генериране на топлина от системата. Топлината се съхранява във вътрешността на въздушния охладител, което намалява времето за размразяване на въздушния охладител с до 50%.

Текстилният размразител е проектиран по начин, който не позволява образуването на лед или влага във вътрешността на продукта. Използването на текстил е причина да не се образува лед по вентилаторите и вътре в изпарителя в режим на размразяване, което предотвратява авариите и образуването на „ледени облаци“.

Регулиране на въздушния поток

Когато изпарителят работи, размразителят се надува от въздуха без загуби на студена енергия. Удобната система за регулиране позволява да се увеличи скоростта или да се разсее въздушният поток, за да се охлади равномерно помещението, без да се увеличава мощността и без да се закупува допълнително охлаждащо оборудване.

Разположение на устройството

1. Свързване
2. Външен шев
3. Затягаща лента
4. Регулиращ кабел
5. Придържащ елемент
6. Регулираща примка
7. Заключване на лентата на скобата