Αποστραγγιστής αέρα υφάσματος TEXAIRTube

Το TEXAIRTube σας παρέχει έναν τρόπο για την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο της κατανομής της ροής του αέρα σε μεγάλες επιφάνειες.

  • Εξαιρετικά αποδοτική και ανέξοδη διανομή αέρα για θέρμανση και ψύξη.
  • Τα στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα στο σωλήνα λαμβάνουν σταθερή ροή αέρα Παράγεται σε 3 τροποποιήσεις.
  • Διανομή αέρα σε κάθε χώρο.

Το TEXAIRTube παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ενός μόνο εξαεριστήρα για τη διανομή του αέρα ακόμη και σε μεγάλους χώρους. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας αέρα σε ολόκληρη την περιοχή της εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας τις πιο άνετες δυνατές συνθήκες για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα.