Регулатор на налягането за въздуховод от плат

Основното предназначение на регулатора на налягането е да намали статичното налягане във въздуховода на плата. Той се състои от цилиндричен елемент, изработен от плат. Един от сегментите му има функция за регулиране на диаметъра. По този начин в напълно отворено положение този елемент не създава допълнително съпротивление срещу въздушния поток. Промяната на диаметъра на отвора за преминаване осигурява възможност за намаляване на статичното налягане както в системата, така и в отделни нейни сегменти. Подобни устройства помагат за още по-голямо адаптиране на системата от текстилни дифузори към практически всеки обект.