Tyg luftdestruktivator TEXAIRTube

TEXAIRTube ger dig ett sätt att effektivt hantera och kontrollera fördelningen av luftflödet över stora områden.

  • Mycket effektiv och billig luftdistribution för uppvärmning och kylning.
  • De strategiskt placerade öppningarna i röret får ett konstant luftflöde Den tillverkas i 3 modifikationer.
  • Luftdistribution i alla lokaler.

TEXAIRTube ger ett sätt att endast en ventilator kan användas för luftdistribution även över stora områden. Detta bidrar till att upprätthålla en optimal lufttemperatur över hela anläggningens område, vilket säkerställer så bekväma förhållanden som möjligt för människorna där inne.