Изолирани въздуховоди

Изолираните въздуховоди се използват главно за преходни сегменти, където в зоната на емисиите трябва да се подава въздух с определена температура, като се отчита загубата на топлинна енергия по цялата дължина на въздуховода. Такава система осигурява средства за минимизиране на промените в температурата по протежение на въздуховода. За изолация се използва синтетичен незапалим материал, който е разположен между външния и вътрешния слой на тъканта. Също така, подобни въздуховоди вършат чудесна работа за изолиране на звука.