Ткаенина воздушна дестратификатор TEXAIRTube

TEXAIRTube ви обезбедува начин за ефикасно управување и контрола на дистрибуцијата на протокот на воздух низ големи површини.

  • Високо ефикасна и евтина дистрибуција на воздух за греење и ладење
  • Стратешки лоцираните отвори во цевката добиваат постојан проток на воздух Се произведува во 3 модификации.
  • Дистрибуција на воздух во кое било место

TEXAIRTube обезбедува начин само еден вентилатор да се користи за дистрибуција на воздух дури и на големи површини. Ова помага да се одржи оптимална температура на воздухот низ целата површина на објектот, обезбедувајќи најудобни можни услови за луѓето внатре.