Vazdušni kanal od tkanine sa membranom TEX-Heat&Cool

Ako je potrebno prebacivanje između načina grijanja i hlađenja unutar prostorije tokom dana, sezone ili godine, to je ranije bio problem, jer se tradicionalna rješenja primjenjuju samo na ograničen temperaturni raspon.

Sa standardnim rješenjima za doziranje zraka, inženjeri prosječuju vrijednosti kada je delta T manje ekstremna, ili korištenjem skupih difuzora ili mlaznica koje kontrolira još skuplja elektronika.

TEXAIR efikasno rešava ovaj problem kombinovanjem dva različita modela raspodele vazduha, pritiska i protoka vazduha u jednom kanalu.

TEX-Heat & Cool je savršen sistem za distribuciju vazduha, dizajniran za optimalne performanse u režimima hlađenja i grejanja, bez obzira na temperaturni opseg.

Složenost zadatka leži u činjenici da se hladni zrak spušta, a topli diže, pa stoga promjer perforacije potreban za udobno dovođenje zagrijanog zraka u radni prostor dovodi do previsoke brzine dovoda ohlađenog zraka.

Takvi problemi se javljaju u dijelovima svijeta gdje postoji značajna razlika između ljetnih i zimskih uslova. Važan je i za industrijsku proizvodnju, gdje je, bez obzira na godišnje doba, potrebno hlađenje proizvodne opreme kao dio radnog procesa.

Rješenje TEX-Heat&Cool nudi dva potpuno različita modela distribucije zraka, jedan za grijanje i drugi za hlađenje. Ovo omogućava našim inženjerima da kombinuju optimalan protok vazduha za potrebe grejanja i hlađenja u jednom kanalu.