Regulator pritiska za vazdušni kanal od tkanine

Primarna svrha regulatora pritiska je da smanji statički pritisak u kanalu za vazduh od tkanine. Sastoji se od elementa cilindričnog oblika izrađenog od tkanine. Jedan od njegovih segmenata karakteriše regulacija prečnika. Dakle, u potpuno otvorenom položaju, ovaj element ne stvara nikakav dodatni otpor strujanju zraka. Promena prečnika prolaznog otvora omogućava smanjenje statičkog pritiska kako u sistemu tako iu pojedinačnim segmentima. Takvi uređaji pomažu da se sistem tekstilnih difuzora još više prilagodi praktično svakom objektu.