Informacije o kanalima za vazduh od tkanine

Vazdušni kanali od tkanine mogu biti različitih geometrijskih oblika, kao što su krug, polukrug, segment, kao i trokutasti ili pravougaoni poprečni presek.
Danas se industrija ventilacijske opreme još uvijek nije zaustavila u razvoju i stalno ide naprijed
Radni vek platnenih vazdušnih kanala direktno zavisi od vrste tkanine, uslova korišćenja, a u slučaju da se poštuju zahtevi proizvođača može se produžiti i preko 15 godina.
Agresivna okruženja i često pranje skratit će vijek trajanja proizvoda. Proizvođač ne postavlja nikakve zahtjeve za korištenje ovog proizvoda.
Metoda sublimacije štampe koju kompanija TEXAIR koristi nudi priliku da vaše objekte učinite šarenijim i više se ističu.
Primjer montaže tkanog zračnog kanala na monotračnom kablu
Za proračun vazdušnih kanala od tkanine koristimo jedinstveni alat TEXAIR-S.
Vazdušni kanali od tkanine se koriste i za distribuciju vazduha i za transport sa skoro identičnom efikasnošću.
TEXAIR je kompanija punog ciklusa sposobna da kontroliše čitav proizvodni proces, od faze projektovanja pa sve do isporuke gotovih proizvoda