Berekening en ontwerp van weefselkanalen

Primaire factoren waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp van luchtkanalen voor stoffen

Voor de berekening van luchtkanalen gebruiken wij het uniforme TEXAIR-S-tool. Aangezien elk distributiesysteem voor luchtkanalen wordt berekend voor elke directe, specifieke installatie, technologisch doel en de parameters van de bestudeerde apparatuur, wordt in de ontwerpfase rekening gehouden met de volgende factoren: de temperatuur van de toegevoerde lucht, de temperatuur van de lucht in de installatie, de overdruk, de snelheid van de lucht in het kanaal, de afstand tot de werkplek, de configuratie van de installatie en andere componenten. Met TEXAIR-S berekenen de ingenieurs de optimale diameter van het luchtkanaal en de optimale diameter voor de geperforeerde gaten alsmede het aantal ervan en de plaatsing van het kanaal ten opzichte van de assen en de ophangdetails. Dit levert een basis voor de relatieve luchtsnelheid in de werkzone.

Met de TEXAIR-S unified software tool kan het luchtverdeelsysteem worden gemodelleerd, rekening houdend met het doel ervan. Daarom moet rekening worden gehouden met alle thermodynamische parameters om gelaagdheid (stratificatie) en dode luchtzones op verschillende hoogten in de installatie te voorkomen.

In bepaalde installaties is vanwege de technologische processen een lokale zonering van de luchtstromen nodig; daarbij moeten vaak grotere luchtvolumes worden uitgestoten met inachtneming van de vereiste luchtsnelheid in de werkzone. Met de TEXAIR-S unified software tool kunnen de betreffende berekeningen worden uitgevoerd en de bijbehorende emissiecomponenten voor het systeem correct worden gekozen.

Emissie van warmte-energie door luchtkanalen van textiel

De belangrijkste eis die aan stoffen luchtkanalen wordt gesteld, is een continue, gelijkmatige luchtstroom over de gehele lengte van de leiding. En TEXAIR-luchtkanalen slagen wonderwel in deze doelstelling.

Als de lijn echter aanzienlijk lang is, kan de lucht die langs het textielluchtkanaal stroomt warmte-energie verliezen door warmteverliezen als gevolg van een temperatuurverschil tussen de toegevoerde lucht en de lucht in de installatie. De luchttemperatuur in het luchtkanaal van het textiel zal dus verschillen van de temperatuur aan het eindsegment.

Dit is te zien in grafiek nr. 1, die een kanaal van 60 meter toont, bestaande uit 6 segmenten van gelijke lengte.

Distributie van warmte-energie met continue luchtstroom

Teneinde een gelijkmatige verdeling van de warmte-energie te verzekeren, moet het luchtdebiet worden vergroot in verhouding tot de warmteverliezen over de gehele lengte van het kanaal, zoals blijkt uit grafiek nr. 2.

Luchtemissie voor een gelijkmatige energieverdeling

Als de lengte van de leiding niet groot is of als deze een complexe configuratie heeft, is een zonale luchtverdeling de beste optie voor optimale koeling of verwarming.

Druk

Aan de basis van het werkingsprincipe van de textielluchtverdeling ligt het principe van de continue statische druk. Hierdoor kunnen wij een gelijkmatige luchtverdeling over de gehele lengte van het systeem bereiken.

Omdat de luchtsnelheid naar het einde van het kanaal toe naar binnen toe afneemt, neemt de statische druk daardoor toe. Het is om deze specifieke reden dat wij in de ontwerpfase rekening houden met deze grootte om een gelijkmatige verdeling van de oppervlakte over de gehele lengte van het kanaal te garanderen.

De door de TEXAIR-experts aanbevolen statische waarde ligt tussen 60 en 500 Pa. Aangezien de afzuigsystemen echter met een veel hogere druk werken, berekenen wij ook deze projecten.

Keuze van de diameter van het luchtkanaal

De diameter van het luchtkanaal van textiel wordt gekozen op basis van twee primaire parameters: de luchtstroom en de vereiste stroomsnelheid in het kanaal. Deze snelheid wordt gewoonlijk geregeld door de SNiP-bouwvoorschriften voor metalen kanalen, maar voor textielkanalen kan de bovengrens van de luchtsnelheid worden verhoogd, aangezien de hoeveelheid geluid die zij voortbrengen aanzienlijk lager is dan bij metaal. De aanvaardbare luchtsnelheid van textielkanalen ligt tussen 6 en 10 m/s.

Warning: Undefined variable $args in /home/o/olilweb/wp-texair.olilweb.beget.tech/public_html/wp-content/themes/testik-5ae13f/single-textile-ventilation.php on line 98 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/o/olilweb/wp-texair.olilweb.beget.tech/public_html/wp-content/themes/testik-5ae13f/single-textile-ventilation.php on line 98

U bent wellicht geïnteresseerd