Geïsoleerde luchtkanalen

Geïsoleerde luchtkanalen worden vooral gebruikt voor overgangssegmenten waar lucht met een bepaalde temperatuur in de emissiezone moet worden gebracht, rekening houdend met het verlies aan warmte-energie over de gehele lengte van het luchtkanaal. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk de temperatuursveranderingen in het luchtkanaal tot een minimum te beperken. Voor de isolatie wordt een synthetisch onbrandbaar materiaal gebruikt, dat zich tussen de externe en interne weefsellaag bevindt. Bovendien isoleren dergelijke luchtkanalen uitstekend geluid.