Tkaninski zračni kanali za skladišča

Skladišča se od drugih prostorov običajno razlikujejo po velikih površinah in visokih stropih. Zračno ogrevanje je trenutno ena najučinkovitejših rešitev za tovrstne objekte. Ta cilj pa ni mogoče doseči bolje kot z zračnimi kanali. Ti omogočajo, da se zrak kljub veliki višini, na kateri so nameščeni, s potrebno hitrostjo giblje po celotnem delovnem območju. Enakomerna porazdelitev zraka zagotavlja stalno temperaturo, ki je nujen pogoj za skladiščenje različnih vrst izdelkov.