Kanalet e ajrit prej pëlhure për magazina

Magazinat zakonisht dallohen nga objektet e tjera nga sipërfaqet e tyre të mëdha dhe tavanet e larta. Ngrohja e ajrit është aktualisht një nga zgjidhjet më efikase për një lloj të tillë objekti. Ndërkohë, asgjë nuk mund ta arrijë këtë objektiv më mirë se kanalet e ajrit. Ato lejojnë që ajri të lëvizë me shpejtësinë e nevojshme në të gjithë zonën e punës, pavarësisht nga lartësia e madhe në të cilën janë instaluar. Shpërndarja e barabartë e ajrit siguron një temperaturë konstante, e cila është një kusht i domosdoshëm për ruajtjen e llojeve të ndryshme të produkteve.