Luftkanaler av tyg för lagerlokaler

Lagerlokaler skiljer sig vanligtvis från andra anläggningar genom sina stora ytor och höga tak. Luftvärme är för närvarande en av de mest effektiva lösningarna för sådana anläggningar. Under tiden finns det inget som kan uppnå detta mål bättre än luftkanaler. De gör det möjligt för luften att färdas med den nödvändiga hastigheten i hela arbetsområdet trots den stora höjden på vilken de är installerade. En jämn luftfördelning garanterar en konstant temperatur, vilket är ett nödvändigt villkor för lagring av olika typer av produkter.