Sandėlių medžiaginiai oro kanalai

Sandėliai iš kitų patalpų paprastai išsiskiria dideliais plotais ir aukštomis lubomis. Oro šildymas šiuo metu yra vienas efektyviausių tokio tipo patalpų sprendimų. Tuo tarpu niekuo geriau nei oro kanalais šio tikslo pasiekti neįmanoma. Jais oras reikiamu greičiu keliauja po visą darbo zoną, nepaisant didelio aukščio, kuriame jie įrengti. Tolygus oro pasiskirstymas užtikrina pastovią temperatūrą, kuri yra būtina sąlyga sandėliuojant įvairių rūšių produktus.