Textilné vzduchovody pre sklady

Sklady sa zvyčajne odlišujú od iných objektov veľkými plochami a vysokými stropmi. Vzduchové vykurovanie je v súčasnosti jedným z najúčinnejších riešení pre takýto typ zariadení. Pritom nič nedokáže tento cieľ dosiahnuť lepšie ako vzduchové potrubia. Umožňujú, aby sa vzduch pohyboval potrebnou rýchlosťou po celom pracovnom priestore napriek veľkej výške, v ktorej sú nainštalované. Rovnomerná distribúcia vzduchu zabezpečuje konštantnú teplotu, ktorá je nevyhnutnou podmienkou na skladovanie rôznych druhov výrobkov.