Tekstilkanaler for lagerbygninger

Lager skiller seg vanligvis fra andre anlegg ved at de har store arealer og stor takhøyde. Luftoppvarming er for tiden en av de mest effektive løsningene for en slik type anlegg. I mellomtiden kan ingenting oppnå dette målet bedre enn luftkanaler. De gjør det mulig for luften å bevege seg med den nødvendige hastigheten gjennom hele arbeidsområdet til tross for den store høyden de er installert i. Jevn luftfordeling sikrer en konstant temperatur, noe som er en nødvendig betingelse for lagring av forskjellige typer produkter.