Υφασμάτινοι αεραγωγοί για αποθήκες

Οι αποθήκες διακρίνονται συνήθως από άλλες εγκαταστάσεις από τις μεγάλες τους επιφάνειες και τα ψηλά τους ταβάνια. Η αερόθερμη θέρμανση αποτελεί σήμερα μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Εν τω μεταξύ, τίποτα δεν μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο καλύτερα από τους αεραγωγούς. Επιτρέπουν στον αέρα να ταξιδεύει με την απαραίτητη ταχύτητα σε όλο το χώρο εργασίας παρά το μεγάλο ύψος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Η ομοιόμορφη κατανομή του αέρα εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποθήκευση διαφόρων τύπων προϊόντων.