Buz sahaları için kumaş hava kanalları

Buz arenaları, birçok insanın sporcu veya halk olarak bazı gergin anlar geçirdiği alanlardır. Bu nedenle, kendilerini iyi hissetmeleri için yeterli kalitede havaya sahip olmaları gerekir. Farklı bakış açılarından, tekstil kumaş hava kanalları bu amaç için en iyi çözümdür.

Tasarım için ilk veriler:

  • Uygulama: buz arenası/stadyum için soğutma sağlanması
  • Hava kanalı tipi, sistem amacı: besleme, soğutma
  • Kanal şekli: yuvarlak
  • Hava akışı, 36 m’lik statik eğilimli kısım ve 66 m2x50 m’lik 3 kısım
  • Kumaş : TEX-Sti (Standard Impermeable), hava geçirimsiz polyester %100
  • Besleme havası sıcaklığı: 6°C
  • Hava dağıtımı: tüm oda boyunca eşit dağılım
  • Zeminden kanal eksenine kadar montaj yüksekliği: 12000 mm

Özel özellikler:

Buz örtüsünün doğru çalışmasını sağlamak ve odadaki sıcaklığı +12°C’den yüksek tutmamak için, çalışma ekipmanından, yarışma sırasında seyircilerin varlığından ve diğer faktörlerden kaynaklanabilecek kritik sıcaklıklardan kaçınmayı sağlayacak bir havalandırma sistemi geliştirmek gerekir. Ayrıca sorunun, arenanın destekleyici yapılarında (makaslar / kirişler) yoğuşma oluşumuna yol açacak durgun bölgelerin oluşmasını önleyecek şekilde çözülmesini sağlamak gerekir.