Textilné vzduchové kanály pre zimné štadióny

Zimné štadióny sú priestory, kde veľa ľudí trávi nervózne chvíle, či už ako športovci alebo verejnosť. Preto potrebujú mať dostatok kvalitného vzduchu, aby sa cítili dobre. Z rôznych hľadísk sú textilné vzduchovody najlepším riešením na tento účel.

Východiskové údaje pre návrh:

  • Použitie: zabezpečenie chladenia pre zimný štadión
  • Typ vzduchovodu, účel systému: prívod, chladenie
  • Tvar potrubia: okrúhly
  • Prietok vzduchu, staticky náchylná časť 36 m a 3 časti 66 m2x50 m
  • Tkanina: TEX-Sti (štandardne nepriepustná), vzduch nepriepustný polyester 100%
  • Teplota privádzaného vzduchu: 6 °C
  • Distribúcia vzduchu: rovnomerná distribúcia v celej miestnosti
  • Inštalačná výška od podlahy po os potrubia: 12 000 mm

Špeciálne vlastnosti:

Na zachovanie správneho fungovania ľadovej plochy a udržanie teploty v miestnosti nie vyššej ako +12 °C je potrebné vyvinúť systém vetrania, ktorý umožní vyhnúť sa kritickým teplotám, ktoré sa môžu zvýšiť v dôsledku prevádzkového zariadenia, prítomnosti divákov počas súťaže a iných faktorov. Je tiež potrebné zabezpečiť, aby sa problém vyriešil takým spôsobom, aby sa zabránilo vzniku stagnujúcich zón, ktoré by viedli k tvorbe kondenzátu na nosných konštrukciách arény (väzníky/nosníky).