Luftkanaler av tyg för isarenor

Isarenor är områden där många människor tillbringar nervösa stunder, både idrottsutövare och allmänheten. Därför måste de ha tillräckligt med kvalitetsluft för att må bra. Ur olika synvinklar är luftkanaler av textilmaterial den bästa lösningen för detta ändamål.

Initiala uppgifter för utformningen:

  • Användning: kylning av isarena/stadium.
  • Typ av luftkanal, systemets syfte: tillförsel, kylning.
  • Kanalform: rund
  • Luftflöde, statisk benägen del på 36 m och 3 delar på 66 m2x50 m
  • Tyg: TEX-Sti (Standard Impermeable), lufttät polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: 6 °C
  • Luftfördelning: jämn fördelning i hela rummet
  • Installationshöjd från golv till kanalaxel: 12000 mm

Speciella egenskaper:

För att upprätthålla en korrekt funktion hos isskyddet och hålla temperaturen i rummet inte högre än +12°C är det nödvändigt att utveckla ett luftventilationssystem som gör det möjligt att undvika kritiska temperaturer som kan stiga på grund av driftutrustningen, närvaron av åskådare under tävlingen och andra faktorer. Det är också nödvändigt att se till att problemet löses på ett sådant sätt att man undviker att det uppstår stagnerande zoner, vilket leder till att det bildas kondensat på arenans bärande konstruktioner (fackverk/balkar).