Текстилни въздуховоди за ледени арени

Ледените арени са местата, където много хора прекарват нервни моменти, независимо дали са спортисти или общественици. Затова те трябва да имат достатъчно качествен въздух, за да се чувстват добре. От различни гледни точки въздуховодите от текстилни тъкани са най-доброто решение за тази цел.

Първоначални данни за дизайна:

  • Приложение: осигуряване на охлаждане на ледена арена/стадион
  • Тип въздуховод, предназначение на системата: подаване, охлаждане
  • Форма на въздуховода: кръгла
  • Въздушен поток, статичен, предна част от 36 m и 3 части от 66 m2x50 m
  • Тъкан: TEX-Sti (стандартна непропускливост), въздухонепропусклив полиестер 100%
  • Температура на подавания въздух: 6°C
  • Разпределение на въздуха: равномерно разпределение в цялото помещение
  • Монтажна височина от пода до оста на въздуховода: 12000 mm

Специални характеристики:

За да се поддържа правилното функциониране на леденото покритие и да се поддържа температура в помещението не по-висока от +12°C, е необходимо да се разработи система за вентилация на въздуха, която ще позволи да се избегнат критичните температури, които могат да се повишат от работното оборудване, присъствието на зрители по време на състезанието и от други фактори. Необходимо е също така да се гарантира, че проблемът е решен по такъв начин, че да се избегне създаването на застойни зони, които ще доведат до образуването на конденз върху носещите конструкции на арената (ферми/греди).