Tekstilluftkanal med membran TEX-Heat&Cool

Hvis det er nødvendig å bytte mellom varme- og kjølemodus inne i rommet i løpet av dagen, sesongen eller året, var dette tidligere et problem, siden tradisjonelle løsninger bare gjelder for et begrenset temperaturområde.

Med standard luftfordelingsløsninger tar ingeniører gjennomsnittet av verdiene når delta T er mindre ekstrem, eller ved å bruke dyre diffusorer eller dyser som styres av enda dyrere elektronikk.

TEXAIR løser dette problemet effektivt ved å kombinere to forskjellige modeller for luftfordeling, trykk og luftmengde i én kanal.

TEX-Heat & Cool er det perfekte luftfordelingssystemet, designet for optimal ytelse i både kjøle- og oppvarmingsmodus, uavhengig av temperaturområdet.

Kompleksiteten i oppgaven ligger i det faktum at kald luft synker ned og varm luft stiger, og derfor fører perforeringsdiameteren som kreves for komfortabel tilførsel av oppvarmet luft til arbeidsområdet til en for høy tilførsel av avkjølt luft.

Slike problemer oppstår i deler av verden der det er en betydelig forskjell mellom sommer- og vinterforhold. Det er også viktig for industriell produksjon, der det uansett årstid er nødvendig å kjøle ned produksjonsutstyr som en del av arbeidsprosessen.

TEX-Heat&Cool-løsningen tilbyr to helt forskjellige luftfordelingsmodeller, en for oppvarming og en motsatt for kjøling. Dette gjør det mulig for våre ingeniører å kombinere den optimale luftstrømmen for både oppvarming og kjøling i én kanal.