Воздушен канал од ткаенина со мембрана TEX-Heat&Cool

Ако е потребно да се префрлате помеѓу режимите на греење и ладење внатре во просторијата во текот на денот, сезоната или годината, ова претходно беше проблем, бидејќи традиционалните решенија важат само за ограничен температурен опсег.

Со стандардните решенија за издавање воздух, инженерите ги просекуваат вредностите кога делта Т е помалку екстремна или со користење на скапи дифузери или млазници кои се контролирани од уште поскапа електроника.

TEXAIR го решава овој проблем ефикасно со комбинирање на два различни модели на дистрибуција на воздух, притисок и проток на воздух во еден канал.

TEX-Heat & Cool е совршен систем за дистрибуција на воздух, дизајниран за оптимални перформанси и во режимите за ладење и за греење, без оглед на температурниот опсег.

Комплексноста на задачата лежи во фактот што студениот воздух се спушта и топол воздух се крева, и затоа дијаметарот на перфорација потребен за удобно снабдување со загреан воздух во работната површина доведува до превисока стапка на снабдување со ладен воздух.

Вакви проблеми се јавуваат во делови од светот каде што има значителна разлика помеѓу летните и зимските услови. Значајно е и за индустриското производство, каде што, без разлика на сезоната, потребно е ладење на производната опрема како дел од работниот процес.

Решението TEX-Heat&Cool нуди два сосема различни модели за дистрибуција на воздух, еден за греење и спротивен за ладење. Ова им овозможува на нашите инженери да го комбинираат оптималниот проток на воздух и за цели на греење и за ладење во еден канал.