Textilní vzduchový kanál s membránou TEX-Heat&Cool

Pokud je potřeba přepínat mezi režimy vytápění a chlazení uvnitř místnosti v průběhu dne, sezóny nebo roku, byl to dříve problém, protože tradiční řešení platí pouze pro omezený rozsah teplot.

Při standardních řešeních dávkování vzduchu inženýři průměrují hodnoty, když je delta T méně extrémní, nebo používají drahé difuzory či trysky, které jsou řízeny ještě dražší elektronikou.

TEXAIR tento problém efektivně řeší kombinací dvou různých modelů distribuce vzduchu, tlaku a průtoku vzduchu v jednom potrubí.

TEX-Heat & Cool je dokonalý systém distribuce vzduchu, navržený pro optimální výkon v režimu chlazení i vytápění, bez ohledu na rozsah teplot.

Složitost úlohy spočívá v tom, že studený vzduch klesá a teplý stoupá, a proto průměr perforace potřebný pro komfortní přívod ohřátého vzduchu do pracovního prostoru vede k příliš vysoké rychlosti přívodu ochlazeného vzduchu.

Takové problémy se vyskytují v částech světa, kde je výrazný rozdíl mezi letními a zimními podmínkami. Je to důležité i pro průmyslovou výrobu, kde je bez ohledu na roční období nutné v rámci pracovního procesu chladit výrobní zařízení.

Řešení TEX-Heat&Cool nabízí dva zcela odlišné modely distribuce vzduchu, jeden pro vytápění a opačný pro chlazení. To umožňuje našim inženýrům kombinovat optimální proudění vzduchu pro účely vytápění i chlazení v jednom potrubí.