Informace o textilních vzduchovodech

Látkové vzduchovody mohou mít různé geometrické tvary, například kruh, půlkruh, výseč, ale i trojúhelníkový nebo obdélníkový průřez.
V dnešní době se průmysl větracích zařízení ještě nepřestal vyvíjet a neustále se posouvá vpřed.
Životnost tkaninových vzduchovodů přímo závisí na typu tkaniny, podmínkách použití a v případě dodržení požadavků výrobce se může prodloužit až na více než 15 let.
Agresivní prostředí a časté praní zkracují životnost výrobku. Výrobce nemá žádné požadavky na používání tohoto výrobku.
Metoda sublimačního tisku, kterou používá společnost TEXAIR, nabízí možnost, jak vaše zařízení udělat barevnější a více vyniknout.
Příklad montáže textilního vzduchovodu na jednokolejném kabelu
Pro výpočet tkaninových vzduchovodů používáme jednotný nástroj TEXAIR-S.
Tkaninové vzduchovody se používají jak pro distribuci, tak pro dopravu vzduchu s téměř stejnou účinností.
TEXAIR je společnost, která je schopna řídit celý výrobní proces od fáze návrhu až po expedici hotových výrobků.